ANBI – gegevens

ANBI Gegevens Sedert 1 januari 2010 is Bilts Belang een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)  hetgeen o.a. betekent, dat de contributie en donaties binnen de fiscale regels aftrekbaar zijn.

Naam:             Bilts Belang

Nummer :        40483659

Adres:              Zie secretariaat

Beschrijving:    Lokale Politieke Partij

Beleidsplan:     Vertegenwoordigd in de Gemeenteraad  met 1 zetel.

Inkomsten:       Contributies, giften en donaties.

Beheer:             Penningmeester. Verslag ter goedkeuring door de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Besteding:        Campagne voeren bij gemeenteraadsverkiezingen. (eens in de 4 jaar)

Bestuur:            Zie elders op de website

Beloningsbeleid: Ieder bestuurslid werkt geheel vrijwillig . Er worden géén vergoedingen uitbetaald.

Activiteiten:     De raadsleden wonen de commissievergaderingen en gemeenteraadsvergaderingen bij. Ook bezoeken zij  info-avonden en workshops.

Financieel

De gegevens van 2017 zijn:

Inkomsten o.a. uit contributie en donaties
€ 2754

Uitgaven o.a. vergaderkosten en campagnekosten
€ 467

Winst
€ 2287

Saldo  r.c./ spaarrekening
€ 7693