Gezamenlijke kieslijst Beter De Bilt & Bilts Belang op: Lijst 1

Lokale politieke partijen Beter De Bilt (grootste) en Bilts Belang (oudste) presenteren op vrijdag 4 februari een gezamenlijke kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart 2022.

Waarom Lijst 1 kiezen?

Het centrale thema van Beter De Bilt & Bilts Belang (Lijst 1) is ‘van meedenken naar meedoen’. Veel inwoners geven een onvoldoende voor de manier waarop ze worden betrokken bij het gemeentebeleid. In de Gemeentelijke Beleidsmonitor van eind 2021 blijkt dat het vertrouwen in het bestuur voor het vierde jaar op rij is gedaald. De stelling ‘Burgers voelen zich goed vertegenwoordigd’ is gedaald naar 16%. Dat is nooit eerder zo laag geweest.

De gemeente moet er weer zijn voor haar inwoners en niet andersom! Wij gaan daaraan werken. Inwoners van De Bilt, Bilthoven, Maartensdijk, Groenekan, Westbroek en Hollandsche Rading staan voortaan weer op 1 door hun stem uit te brengen op Lijst 1.

Lees alles op www.lokaaldebilt.nl

Bilts Belang

Bilts Belang is opgericht in 1997. Met als doel de kwaliteit van leven voor de inwoners binnen de gemeente zo hoog mogelijk te houden met een sociaal liberale visie. En staat voor een maatschappij, waarin burgers zelf verantwoordelijk zijn voor hun persoonlijk welzijn, maar waarin de overheid wél ondersteunt als de burger zichzelf niet kan redden. Bilts Belang wil een overheid die luistert naar alle burgers, ook naar de minderheden.

Gezamenlijke verkiezingsprogramma Beter De Bilt & Bilts Belang

Lees hier alles over ons verkiezingsprogramma 2022-2026

Meer informatie

Samenstelling fractie 2018-2022

Erik den Hertog, fractievoorzitter
Frits van Leeuwen, commissielid
Martijn Matse, commissielid

fractie@biltsbelang.nl

Welkom

Lees hier alles over ons verkiezingsprogramma 2018-2022

Meer informatie

“Bilts Belang en Beter De Bilt gaan samen op weg naar de verkiezingen.”

“Bilts Belang en Beter De Bilt gaan samen op weg naar de verkiezingen.”
Lokale politieke partijen Beter De Bilt (grootste) en Bilts Belang (oudste) slaan de handen ineen voor een gezamenlijke lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

Weg met de versplintering in de Biltse politiek!
Centraal thema is ‘van meedenken naar meedoen’.
In de nabije toekomst is het echt nodig dat bewoners niet alleen mogen meedenken, wij zien
graag dat ze meedoen. Dat is ons motto.
Beter de Bilt en Bilts Belang staan voor eensgezindheid, daadkracht, transparantie, verbinding en betrouwbaarheid, wars van deelbelangen en politiek geneuzel. Altijd gekenmerkt door een constructieve opstelling. Dankzij de samenwerking zijn wij nog breder en dieper verankerd in de Biltse gemeenschap met opgeteld tientallen jaren politieke en bestuurlijke ervaring. Met een nog grotere achterban in de Biltse kernen.
Vanaf medio oktober zijn we zichtbaar voor onze bewoners op straat als ‘Lokaal De Bilt’.
De leden van beide partijen ontmoeten elkaar binnenkort om kennis te maken en een startsein te geven voor de campagne. De besturen hebben in een eerder stadium kennis gemaakt en zijn vol vertrouwen over deze samenwerking.

Voor meer info kunt u mailen naar info@biltsbelang.nl

Alternatieve Begroting

Politiek is niet alleen de kunst van wat mogelijk is. Er zijn tijden dat het de kunst wordt om mogelijk te maken wat nodig is.

Door de ongewone omstandigheden veroorzaakt door COVID-19, hebben de oudste lokale partij en de grootste lokale partij besloten om samen te werken voor de begroting van 2021 om mogelijk te maken wat nodig is. Dit betekent wat ons betreft dat het coalitieakkoord dient te worden losgelaten en dat we terug moeten naar de basis. Kies eerst voor focus op de kerntaken. Stel prioriteiten. Welke gemeente willen we en kunnen we zijn?

Daarom zijn Bilts Belang en Beter de Bilt met gedeelde standpunten uit beide partijprogramma’s gekomen met alternatieve voorstellen van maatregelen voor de begroting van 2021 die ook sluitend is en ook maatregelen heeft die voor de toekomst verstandige keuzes zijn.

Zie hier de Alternatieve Begroting

Mocht u vragen hebben kunt u ons mailen: info@biltsbelang.nl

De Ladder van Bilts Belang

Bilts Belang vindt de volgende zaken de belangrijkste taken van de gemeente:

  1. Veiligheid is de allerbelangrijkste taak van de overheid. Zij moet ervoor zorgen, dat de burgers zich veilig voelen en veilig zijn.
  2. Kinderen moeten gelijke kansen krijgen en zich gelijktijdig kunnen ontplooien. Daarom goed onderwijs voor ieder kind in goed onderhouden scholen. Te beginnen bij bereikbare, voorschoolse educatie om mogelijke sociale ongelijkheid te voorkomen. Een belangrijke gemeentelijke taak.
  3. Ouderen, mindervaliden en andere hulpbehoevenden moeten goed verzorgd worden: een kwestie van fatsoen.
  4. Jongeren, die het op één of andere manier niet alleen kunnen redden, moeten door de overheid geholpen worden: investeer in onze toekomst.
  5. Goede en goed onderhouden wegen en trottoirs met goede openbare verlichting voor zowel auto, fiets als voetganger zijn een kerntaak van de gemeente.
  6. Openbare ruimte dient sober en adequaat onderhouden te worden: niet alle burgers willen/kunnen zelf de handen uit de mouwen steken.
  7. Er moeten voldoende betaalbare woningen worden gebouwd, zo nodig aan de randen van de bestaande kernen.
  8. De overheid moet een sociaal vangnet zijn voor de zwakkeren in onze samenleving. Burgers die geen inkomen hebben, moeten efficiënt geholpen worden met het vinden van een baan of in het uiterste noodgeval kunnen terugvallen op een sobere basisuitkering in ruil voor (beperkt) vrijwilligerswerk.
  9. De gemeente moet zorgen voor mogelijkheden voor buurt-/gemeenschapshuizen. Bij voorkeur met ondersteuning van een aantal vrijwilligers, zodat er geen of zo weinig mogelijk geld bij hoeft.
  10. Op het gebied van sport, kunst en cultuur behoeft de gemeente alleen actief te zijn bij het faciliteren ervan. Geen integrale subsidies meer naar verenigingen, doch slechts naar individuele burgers die het om de één of andere reden niet zelf kunnen betalen.

Zie hier onze andere kanalen