Bilts Belang

Bilts Belang is opgericht in 1997. Met als doel de kwaliteit van leven voor de inwoners binnen de gemeente zo hoog mogelijk te houden met een sociaal liberale visie. En staat voor een maatschappij, waarin burgers zelf verantwoordelijk zijn voor hun persoonlijk welzijn, maar waarin de overheid wél ondersteunt als de burger zichzelf niet kan redden. Bilts Belang wil een overheid die luistert naar alle burgers, ook naar de minderheden.

Welkom

Lees hier alles over ons verkiezingsprogramma

Meer informatie

Samenstelling fractie 2018-2022

Erik den Hertog, fractievoorzitter
Frits van Leeuwen, commissielid
Martijn Matse, commissielid

fractie@biltsbelang.nl

Meest recente berichten

De Ladder van Bilts Belang

Bilts Belang vindt de volgende zaken de belangrijkste taken van de gemeente:

  1. Veiligheid is de allerbelangrijkste taak van de overheid. Zij moet ervoor zorgen, dat de burgers zich veilig voelen en veilig zijn.
  2. Kinderen moeten gelijke kansen krijgen en zich gelijktijdig kunnen ontplooien. Daarom goed onderwijs voor ieder kind in goed onderhouden scholen. Te beginnen bij bereikbare, voorschoolse educatie om mogelijke sociale ongelijkheid te voorkomen. Een belangrijke gemeentelijke taak.
  3. Ouderen, mindervaliden en andere hulpbehoevenden moeten goed verzorgd worden: een kwestie van fatsoen.
  4. Jongeren, die het op één of andere manier niet alleen kunnen redden, moeten door de overheid geholpen worden: investeer in onze toekomst.
  5. Goede en goed onderhouden wegen en trottoirs met goede openbare verlichting voor zowel auto, fiets als voetganger zijn een kerntaak van de gemeente.
  6. Openbare ruimte dient sober en adequaat onderhouden te worden: niet alle burgers willen/kunnen zelf de handen uit de mouwen steken.
  7. Er moeten voldoende betaalbare woningen worden gebouwd, zo nodig aan de randen van de bestaande kernen.
  8. De overheid moet een sociaal vangnet zijn voor de zwakkeren in onze samenleving. Burgers die geen inkomen hebben, moeten efficiënt geholpen worden met het vinden van een baan of in het uiterste noodgeval kunnen terugvallen op een sobere basisuitkering in ruil voor (beperkt) vrijwilligerswerk.
  9. De gemeente moet zorgen voor mogelijkheden voor buurt-/gemeenschapshuizen. Bij voorkeur met ondersteuning van een aantal vrijwilligers, zodat er geen of zo weinig mogelijk geld bij hoeft.
  10. Op het gebied van sport, kunst en cultuur behoeft de gemeente alleen actief te zijn bij het faciliteren ervan. Geen integrale subsidies meer naar verenigingen, doch slechts naar individuele burgers die het om de één of andere reden niet zelf kunnen betalen.

Zie hier onze andere kanalen