In memoriam Robert-Jan van Gent

Op 23 februari 2009 is tot ons diep leedwezen van ons heengegaan Robert-Jan van Gent in de nog jeugdige leeftijd van 58 jaar.

Hij heeft het afgelopen jaar een zware strijd gevoerd om het leven te behouden. Daarbij bijgestaan door zijn lieve vrouw Drieneke en zijn drie zonen. Tot het laatst toe bleef hij positief en optimistisch gestemd, zoals in zijn hele leven. Wij verliezen in hem een zeer warme, integere en liefdevolle man en partijgenoot.

Robert-Jan werkte als senior jurist voor het ministerie van Buitenlandse Zaken en werd daar door zijn minister en hoge ambtenaren gekarakteriseerd als “een alom gerespecteerde collega”. En “humor, grote collegialiteit en enthousiasme kenmerkten zijn innemende persoonlijkheid”.

Hij was in de gemeente De Bilt bekend als de stichter van de lokale politieke partij ABBB, later Bilts Belang geheten. Daarin werkte hij als raadslid bijna tien jaar samen met zijn fractieassistente Tiny Middleton. In 2006 gaf hij het estafettestokje over aan Ebbe Rost van Tonningen. Robert-Jan heeft naar zijn politieke partij tot in zijn laatste maanden van zijn betrokkenheid blijk gegeven. Wij zullen hem zeer missen.

Bestuur en fractie van Bilts Belang

Samen hebben wij gezocht
De tegenstellingen ontstegen
Wat ieder van ons bevocht
Bleek op hetzelfde vlak gelegen

Geplaatst in Nieuws vanuit de fractie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *