Bilts Belang: Bedankt kiezers en nu?

Bilts Belang wil na de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 de kiezers bedanken voor de steun van één naar vier zetels en uitleggen wat er met de verkiezingswinst gedaan kan worden.

Onder de titel ‘bedankt kiezers en nu?’ wordt de avond georganiseerd.  Belangstellende burgers ínformeren of Bilts Belang deel gaat uitmaken van het College van B&W of opnieuw oppositie voert.

Verder zal de nieuwe fractie voor de Raad aan u worden voorgesteld: Han IJssennagger, Tiny Middleton en  Hans Brilleman .

De presentatie en open discussie vinden plaats op basis van de volgende stellingen:

  • Bestaande werkgelegenheid kan in stand blijven ondanks de economische crisis!
  • De verkeersproblemen in de gemeente moeten integraal worden aangepakt!
  • Door burgers en bedrijven actief bij het gemeentelijk beleid te betrekken zijn externe adviseurs voor een deel overbodig!
  • De gemeente moet 10 % bezuinigen en tegelijkertijd investeren in duurzaamheid en voorzieningen voor ouderen!
  • Er mag niet bezuinigd worden op onderhoud wegen en groen, veiligheid, onderwijs en voorzieningen voor ouderen.

Om de partijkas, die door de verkiezingen leeg is geraakt, weer aan te vullen zullen tekeningen die voor de verkiezingen zijn gemaakt, worden verloot of via openbare bieding worden verkocht. Op basis van de vraag “zo zit er weer muziek in de politiek!” zal de avond op een muzikale wijze worden afgesloten. Iedereen is welkom op:

Woensdagavond 24 maart 2010 om 20.00 uur in WVT, Talingstraat 10 te Bilthoven.

U bent van harte welkom!

Geplaatst in Nieuws vanuit de fractie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *