Achter de feiten aan

Het pas aangetreden college holt nu al weer achter de feiten aan. Vóór de verkiezingen weigerden de coalitiepartijen om aan te geven, waarop zij zouden gaan bezuinigen, indien de dreigende bezuinigingen van het kabinet Balkenende zouden worden uitgevoerd. Ook al zullen de bezuinigingen voor onze gemeente onder het nieuwe kabinet waarschijnlijk meevallen, er worden voor de toekomst duidelijke prioriteiten gevraagd. Het college maakt daarbij de klassieke Biltse fout om geen echte keuzes te maken.

Er ontbreekt bij B&W een heldere visie op de taken die de gemeente in de eerste plaats dient uit te voeren. Toen in 2004 13,2 miljoen moest worden omgebogen, is een representatief onderzoek onder de burgers gedaan. De mening van de burgers was duidelijk: veiligheid stond met stip op de eerste plaats, daarna volgden onderwijs en onderhoud aan wegen en openbare ruimte. Op grote afstand daarna vond de bevolking pas, dat er geld uitgegeven moest worden aan bibliotheek en andere voorzieningen. Er is geen enkele aanleiding om te veronderstellen, dat de burgers daar nu anders over denken. Bilts Belang vindt de mening van de burgers belangrijk en wil daarom niet bezuinigen op veiligheid. Bilts Belang wil dus niet minder BOA’s (een soort gemeentelijke politieagenten met beperkte bevoegdheden). Integendeel: het liefst willen wij er eentje bij! Ook de voorgestelde bezuinigingen op onderwijs en onderhoud van wegen en openbare ruimte moeten van ons van de baan.

Zolang er € 6 miljoen wordt uitgegeven in het welzijnsprogramma, waarbij een groot gedeelte indirect terechtkomt bij mensen die het gemakkelijk zelf kunnen betalen, valt daar nog genoeg te halen. De gemeente is er niet om hobby’s voor de politieke achterban te betalen. Bilts Belang vindt, dat er een einde moet komen aan deze Sinterklaascultuur! Bilts Belang stelt alle burgers centraal en blijft opkomen voor uw belang!

Geplaatst in Nieuws vanuit de fractie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *