Meer vrijheid voor de burger

De gemeente De Bilt gaat bezuinigen. Dat is goed. De burger kan heel goed zelf bepalen waar hij zijn geld aan uitgeeft. Bilts Belang vindt, dat het zittende college van B&W niet de juiste keuzes maakt. De lasten voor burgers en bedrijven worden verhoogd en de zwakkeren in onze samenleving moeten inleveren. De onveiligheid in onze gemeente neemt toe.

Burgers willen zich veilig voelen in hun eigen woonomgeving. Bilts Belang wil daarom een uitbreiding van de BOA’s (een soort gemeentelijke politieagenten met beperkte bevoegdheden). Bilts Belang wil ook niet bezuinigen op de uitgaven voor de Wmo. De zwakkeren moeten op onze steun kunnen blijven rekenen! Ook de voorgestelde bezuinigingen op onderhoud van groen en openbare ruimte moeten van ons van de baan.

Dekking kan gevonden worden in extra bezuinigingen in de ruim € 6 miljoen aan subsidies voor kunst, cultuur en sport, waarbij een groot gedeelte indirect terechtkomt bij mensen die het gemakkelijk zelf kunnen betalen. De gemeente is er niet om hobby’s voor de politieke achterban te betalen. Bilts Belang vindt, dat er een einde moet komen aan deze Sinterklaascultuur!

Bilts Belang stelt alle burgers centraal en blijft opkomen voor uw belang!

Geplaatst in Nieuws vanuit de fractie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *