Gemeenteraad 28 Maart

Enkele agendapunten uit de gemeenteraad toegelicht vanuit onze visie:

  • Instemmen met bouwstenen voor Ruimtelijk-economisch programma U10
    Wij stemde in met het gewijzigde raadsvoorstel, maar wij blijven sceptisch en kritisch tegenover U10, samen werken in de regio verband steunen wij, maar de U10 wordt in onze ogen steeds meer een te progressieve lobby club.
  • Vaststellen nieuw Subsidiebeleid en gewijzigde Algemene subsidieverordening
    Wij zijn verheugd met dit uiteindelijke eindresultaat. Wij zien in dit nieuw beleid netjes de uitwerking van de door ons gesteunde startnotitie Herijking subsidiebeleid. Vooral het kunnen toetsen op input en output is voor ons een gewenst uitgangspunt.
  • Motie vreemd aan de agenda Woningbouw mogelijk maken
    Op initiatief van de SGP en mede door ons ingediend en gesteund, om de noodzaak van maatwerk voor woningbouw buiten de rode contouren in de kleine kernen onder de aandacht te brengen bij Provinciale Staten en de te benoemen (in)formateur, met daarbij het verzoek dit onderwerp nadrukkelijk aan de orde te laten komen tijdens het formatieproces.
Geplaatst in Nieuws, Nieuws vanuit de fractie, Nieuws vanuit het Bestuur.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *