Gemeenteraad 27-06-2019

Op 27 juni was de gemeenteraadsvergadering van juni. Zie deze link om de gehele vergadering terug te zien.

Vragenhalfuurtje

Begin van de week hadden wij vragen gesteld mbt de eikenprocessierups
Artikel vierklank
Video regio tv de Bilt

Maar de tijd had ons ingehaald en daarom wilde wij tijdens het vragenhalfuurtje toezegging van de Wethouder. Omdat inwoners die vanavond meer behoefte hadden aan toezeggingen dan nog meer vragen.

Kan de informatie, communicatie naar inwoners en kennis van onze ambtenaren worden op geschaald Het is nu gewoon onvoldoende en onduidelijk.
Er is niet genoeg kennis hier aanwezig, gras niet maaien bij een boom die de rups heeft, wordt nu wel nog gedaan. Kennis van de receptie medewerker hier, (die moet meer informatie en kennis kunnen doorgeven), informatie op onze website, kan er bijvoorbeeld een routekaart komen wanneer er waar wordt bestreden, welke straat wanneer aan de beurt is, ongeveer? tot aan misschien informatie avonden, Inwoners worden beperkt in een leefomgeving en zoeken contact met de gemeente.

Kan de wethouder een toezegging doen dat wij de raad na de zomervakantie maar voor de begroting behandeling een beleid kunnen vaststellen mbt de eikenprocessierups En dat we hier keuze kunnen maken met verschillende scenario’s van preventie/bestrijding met een financiële onderbouwingen voor volgende jaren mbt bestrijding epr

Westbroek

Wij hadden een amendement ingediend voor een kleine aanpassing in het bestemmingsplan. Het ging om 1 meter extra woonvlak. Het amendement werd unaniem aangenomen.

Vaststellen Duurzaamheidsagenda Gemeente De Bilt 2019-2022
Jammerlijk maar ook gelukkig is dit agendapunt van de agenda gehaald. Wij waren in de commissie vergadering al kritisch.
Wij hadden een motie voorbereid om tijdens de behandeling in te dienen:
Wij willen met deze motie oproepen om de duurzaamheidsagenda aan te houden en te behandelen na de begrotingsbehandeling 2020.
Wanneer wij hier een totaal financieel overzicht hebben, en hier in de raad prioriteiten hebben vastgesteld.

Geplaatst in Nieuws, Nieuws vanuit de fractie, Nieuws vanuit het Bestuur.