Begroting 2020

Op 7 november 2019 stond de begroting voor 2020 op de raadsagenda (hier terug te kijken). Bilts Belang had met verschillende oppositie partijen een tegenbegroting gemaakt met dekking om de ergste bezuinigen mogelijk terug te draaien. Maar dat is niet gelukt, de coalitie partijen hadden zich ingegraven en er was geen beweging! Jammerlijk.

Hier ons betoog:

Het gaat goed met Nederland, we hebben economische groei, de werkloosheid daalt, en er is geld ten over bij de laatste Prinsjesdag, al met al  gaat goed in Nederland. Je kan zeggen: De tijd om het dak te herstellen is, wanneer de zon schijnt. De zon schijnt, dus schulden aflossen, extra investeren met de lage rentestand,  maar wij zitten hier met een gemeente begroting alsof het een economische crisis is.
Want we moeten weer bezuinigingen, potjes herverdelen, Jaglust verkopen,  en de lokale belasting fors verhogen.
Een politicus zei ooit: ‘Niets in de politiek gebeurt toevallig, en als er iets gebeurt was het zo gepland’
Zijn ze in Den Haag al toevallig de kleine gemeenten financieel kapot aan het maken voor de volgende ronde van herverdeling>?

Maar voorzitter,

Verandering is de wet van het leven. En degenen die alleen kijken naar het verleden of het heden zullen zeker de toekomst missen.

Bilts Belang is meer dan 20 jaar geleden opgericht, niet om vliegen af te vangen of Om symbool politiek te bedrijven, Maar  Bilts Belang vindt dat we altijd moeten kijken naar de toekomst: wat doet de gemeente en voor wie. Met een duidelijk toekomstperspectief en met een sociaal liberale visie. 
In deze begroting zijn er in onze ogen veel ad-hoc maatregelen getroffen zonder een echte visie.
Dat bleek ook vorige week tijdens de commissievergadering over deze begroting. Een wethouder zegt, ik moest nog ergens geld vandaan halen en daarom hebben we die keuze gemaakt.
En daar gaat het denken wij verkeerd in deze begroting, wij moeten hier echt een meerjarenvisie hebben en geen ad-hoc bezuinigingen, omdat het moet.

Als je ziet dat bij de subsidies op sport en cultuur, toch samen ruim 4 miljoen, niks tot zeer weinig wordt weggehaald, het lijkt wel of men die posten zijn vergeten tijdens het bezuinigingscafe hier in de zomer op het gemeentehuis.

Het is gewoon een kwestie van prioriteiten stellen: wat vinden wij belangrijker: jeugdhulp en zorg of sport en cultuur?  We kunnen het gewoon niet allemaal blijven doen op een bepaald niveau.

Voor Bilts Belang is al lange tijd duidelijk wat wij belangrijk vinden en dat is vertaald in onze ladder, de ladder van Bilts Belang.

Hier punt 2 en 3

2. Kinderen moeten gelijke kansen krijgen en zich gelijktijdig kunnen ontplooien. Daarom goed onderwijs voor ieder kind in goed onderhouden scholen. Te beginnen bij bereikbare, voorschoolse educatie om mogelijke sociale ongelijkheid te voorkomen. Een belangrijke gemeentelijke taak.
3. Ouderen, mindervaliden en andere hulpbehoevenden moeten goed verzorgd worden: een kwestie van fatsoen.

En als je al naar deze 2 punten van onze ladder bekijkt, zijn er veel bezuinigingen die wij niet kunnen steunen en die voor ons niet uit te leggen zijn: Tafeltje dekje, speelgoedleenderij, sportcoaches, Opstap, schrappen extra inzet op voor- en vroegschoolse opvang..

Bilts Belang vindt: een eerlijke gemeentebegroting is niet of we meer kunnen toevoegen aan de rijkdom van mensen die het al hebben, maar of we voldoende  kunnen geven aan diegenen die te weinig hebben.

En wij als sociaal liberale partij kunnen deze bezuinigen op inwoners die al weinig hebben niet steunen. Daarom zijn er een paar amendementen waar bilts belang onderstaat.
Maar verder groenonderhoud is altijd een soort sluitpost in de begroting de laatste jaren, tegen ons zin in, en dat blijkt nu ook weer, wij vinden het ook niks dat daar zomaar weer geld wordt weg gehaald, terwijl het duidelijk is, dat we blijven kampen met een financieel gat tussen gewenst onderhoudsniveau en het beschikbare budget. Dus eigenlijk moeten we een ander onderhoudsniveau met elkaar afspreken of meer budget beschikbaar stellen.

En iets nieuws dat we nu In deze begroting budget vaststellen en een bezuiniging voor het nieuwe speeltuinen beleid zonder dat we als raad het nieuwe beleid hebben vastgesteld.
Het extra geld voor de eikenprocessie rups zien wij als een terechte investering voor de volksgezondheid, en wij kijken uit naar het nieuwe beleid. 
De mogelijke besparingspotentieel in het sociaal domein zijn maar vrij dun onderbouwd vinden wij. En wij zijn zeer sceptisch of deze besparingen wel worden gehaald.

En Wij als raad moeten ook Opeens bezuinigen volgens de begroting, maar waarop? Wij zijn al denken wij zeer zuinig zijn, wij, de raadsleden,  hebben al van onze 13e maand afgezien voor dit jaar en komende jaren, dus we hebben al 27000 bespaard,  En wij vinden dat we dit eerst in het presidium hadden moeten uitwerken voordat we met een bedrag worden opgezadeld. En dit laat weer zien dat deze begroting zonder visie is opgesteld.   
 

Maar Voorzitter,

Verder nog over:

Mobiliteit

Er zijn vergezichten nodig op de toenemende druk op onze wegen. En het duurt allemaal zo lang, de asserweg aansluiten op de biltse rading, volgens mij zijn we daar  al bijna 5 jaar mee bezig… 

De infrastructuur is nu al vol in de Bilt en dat zal alleen maar toenemen de komende jaren, we moeten nu nadenken voor oplossingen en groots nadenken. De door onze geliefde randweg is nog steeds een optie, we zagen de randweg weer even bij de vingeroefening bij de schapenweide,  niet alleen voor de bewoners aan de Soestdijkseweg/groenekanseweg maar ook steeds meer wegen daaropvolgend, zoals Planetenbaan, Eerste en Tweede Brandenburgerweg en Gezichtslaan te helpen aan een gezonde leefomgeving.

Maar we investeren in een snelfiets route waar maar weinig inwoners iets aan hebben, verkeersveiligheid naar en rondom scholen zouden misschien meer topprioriteit moeten hebben, volgens ons.

Woningbouw

We hebben het er deze maand nog uitgebreid over, maar nog even het rijtje van Bilts Belang, in onze gemeente is 20% bebouwd, 30% is beschermd natuurgebied en 50% is weiland. Ja, wij wonen mooi in onze gemeente met waardevol openbaar groen in wijken. Maar de bevolking in Nederland groeit jaarlijks fors, en je moet je medemens ook een plek gunnen om te wonen, werken en recreëren, wat je ook jezelf gunt. Maar veel mensen die nog best aardig verdienen, kunnen momenteel geen woning kopen of huren. 

Bilts Belang stelt al jaren voor: net als in de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw, een paar %-punt van die weilanden bouwklaar te maken en zo snel mogelijk te beginnen met het realiseren van nieuwe woningen.

Afvalinzameling, er blijkt in restafval nog veel GFT en PMD te zitten,  voor ons is na scheiding van huisafval nog steeds de beste oplossing,  laat robots het doen die zijn er beter in dan mensen, niet de robots maar de computers achter die de robots aansturen, want ik hoorde laatst dat computers de menselijke wereld kampioen kunnen verslaan in het spelletje GO. Maar wij laten mensen beslissen van wat restafval, PMD, etc is terwijl computers daar veel beter in zijn.
Vraag aan de wethouder, wanneer worden die chips die in de restafval kliko’s zijn geplaatst eens uitgelezen, we hebben veel geïnvesteerd in nieuwe grijze kliko’s, maar tot op vandaag wordt dat volgens ons nog steeds niet gedaan

Maar voorzitter,

Ik rond af,

Stel je nou eens voor dat dit college echt ambitie gaat tonen. Stel je nou eens voor dat dit college komt met  een realistische toekomstvisie wat verder reikt dan de eerstvolgende verkiezingen.. Stel je nou eens voor dat er  samen wordt gedacht en gecreëerd tussen college, coalitie en oppositie.

Stel je nou eens voor dat door samenwerking het belang van onze inwoners voorop staat.

Stel je nou eens voor dat er hierdoor een  sluitende begroting ontstaat waarin ieders belang terug te vinden is.

Stel je nou eens voor. Dat is de kracht van samen. En dat kan nog de kracht zijn van deze periode en van dit college. Gaat dit college en coalitie dat doen? Ik hoop van wel.

Bilts Belang hoopt van wel.

Geplaatst in Nieuws, Nieuws vanuit de fractie.