Gemeenteraadsvergadering Woningbouw

Op 28 november was de gemeenteraadsvergadering Woningbouw.
(Kijk hier alles terug)
Bilts Belang heeft 1 amendement en 3 moties ingediend. Het amendement en 1 motie hebben een meerderheid gekregen.

Betoog raad

Bilts Belang heeft bij het aantreden van dit college gezegd: Bilts Belang zal dit college afrekenen op o.a. het aantal daadwerkelijke gerealiseerde nieuwe woning in de periode dat deze coalitie er zit, en ook dat Bilts Belang haar steun zal verlengen waar wij als partij voorstaan.
Maar wij vertelde ook bij het aantreden van dit college dat de samenwerking met GroenLinks problemen zou gaan veroorzaken in deze coalitie met deze woningbouw ambitie omdat GL een hele andere gedachten en visie heeft op waar er gebouwd moet worden, dan een paar andere partijen in deze coalitie.

Amendement Schrappen beslispunten 1 en 3

Maar voorzitter

Er moeten nog duizenden woningen bij gebouwd worden hier in de regio (Bunnik wilt/gaat 1400 woningen bouwen op wat weilanden, stad Utrecht heeft plannen voor duizenden woningen, neem bv Merwedekanaalzone 6000-10000 woningen Komen) , en als de bevolking op deze manier blijft doorgroeien en economische activiteiten steeds meer in onze regio worden geconcentreerd, zal de vraag en druk alleen maar toenemen.
Het enige alternatief voor Gemeente de Bilt om hier een bescheidde bijdrage aan te leveren is volgens ons om buiten de “rode contouren” woningen te bouwen.

Want De Bilt is slechts voor 20% bebouwd, 30% is echt waardevol natuurgebied en 50% is “boerenweiland”. Helaas wordt dat gebied door velen als waardevol natuurgebied bestempeld. Of als ecologische verbindingszone. Dat schiet niet op, tenzij we hier een mentaliteit van “ikke, ikke ikke en de rest kan stikken” hebben. Wij achten het uitgesloten, dat we 80% van onze gemeentegrond onbebouwd voor onszelf kunnen blijven reserveren, terwijl steeds meer mensen geen fatsoenlijke woning kunnen vinden/betalen.

We leven nu eenmaal met veel (mede)mensen in dit kleine landje en je moet je medemens ook een plekje gunnen om te wonen, werken, recreëren en reizen, wat je ook jezelf gunt. Als we de rode contouren iets verleggen bij elke kern, en een paar %-punt “transformeren” ten behoeve van woningbouw, kunnen we de komende tientallen jaren voldoende woningen bouwen, en dat hoeft niet allemaal te gelijker tijd maar gefaseerd. 

Motie  Meer potentiële locaties buiten de rode contouren

Voor ons zijn er Binnenstedelijk gewoon niet genoeg opties, we kunnen wel wat doen, beetje verdichting, de hoogte in (driehoek bij het station kan wat hoger dan nu is voorzien, kost wel Weer tijd. , of de poortgebouwen toch weer hoger, waar bilts belang al voorstander van was, bij het vaststellen van het bestemmingsplan maar dat was voornamelijk ivm exploitatie), splitsen, transformeren maar dat wordt planologisch wel een uitdaging om de leefbaarheid en bereikbaarheid in de bestaande wijken niet te verslechteren.

Waar mogelijk kan bilts belang sommige van die opties wel steunen, want Bilts Belang zit niet hier in de raad om zoete broodjes te bakken en moeilijke / impopulaire beslissingen voor ons uit te schuiven,.

Bilts Belang blijft strijden tegen bebouwing op de laatste stukjes wijkgroen in een woonwijken. Dit tast het woongenot en de leefomgeving van de te zeer aan, in onze visie.

Tot onze grote spijt hebben we niet alle locaties opgenomen in 1 motie maar in 2 moties. Omdat wij een kansberekening hebben gedaan.
Motie Bestemming ongewijzigd laten 13 locaties
Motie Bestemming ongewijzigd – Jachtlaan en Berlagelaan

Geplaatst in Nieuws, Nieuws vanuit de fractie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *