Gemeenteraadsvergadering April

Op 23 april was de gemeenteraadsvergadering van april. Ivm COVID-19 was de raadsvergadering van maart te komen vervallen.

Zie deze link om de gehele vergadering terug te zien.
Hier uitgelicht onze inbreng van 1 agendapunt

Startnotitie Water- en rioleringsplan en klimaatstrategie 2021-2025

Het is voor ons nu niet het momentum om nu al deze lastenverhoging voor inwoners in te boeken,

En natuurlijk hebben straten last van wateroverlast en die moeten geholpen worden, maar dat kan ook met hetzelfde ambitieniveau, keuzes maken dan maar een andere straat iets later aan de beurt, iets eerder een riool afschrijven en vervangen..

Het ondenkbare denkbaar maken, en wees creatief met de middelen die er nu zijn zonder verhoging.

Maar we kunnen ook niet alles op het hoogste niveau uitvoeren, we moeten keuzes maken, voor ons geldt de ladder van Bilts Belang als prioriteiten lijst.

De afvalstoffenheffing gaat omhoog voor de inwoners en Bilts Belang kan nu al zeggen de OZB gaat mogelijk omhoog kan gaan, want we moeten in deze corona tijdperk mogelijk extra investeren in MENS, jeugdzorg, ouderenzorg waarborgen als vangnet die wij als gemeente moeten zijn.

Dus laat nu de rioolheffing even hetzelfde en verhoog die niet. Zie hier ons amendement, die jammerlijk geen meerderheid heeft gehaald.

Geplaatst in Nieuws, Nieuws vanuit de fractie.