Gemeenteraadsvergadering Mei

Op 28 mei en 2 juni (ivm uitloop) was er weer een gemeenteraadsvergadering. Ivm COVID-19 was de raadsvergadering digitaal.

Zie deze link (voor 28 mei) en deze link (voor 2 juni) om de gehele vergadering terug te zien.


Hier uitgelicht onze inbreng bij een paar agendapunten

Vaststellen begrotingswijziging in samenhang met Voorjaarsnota 2020

Wie op zijn tenen staat, zal niet lang overeind blijven.

Onze financiële situatie hier in de gemeente was al zeer penibel voor het COVID-19 tijdperk en wat er nu gaat gebeuren op dit moment op onze financiën is koffie dik kijken, gaan we vallen of blijven we staan ,  we kunnen kijken en roepen naar boven in het huis van Thorbecke, niet naar de provincie maar naar het rijk, en verwachten, wensen, vertrouwen op  dat Rijksoverheid bij gaat springen,. Ze zullen wel, vast wel, er kwam vandaag goed nieuws naar buiten,  maar hoeveel er voor onze gemeente is, en zal het afdoende zijn, dat is afwachten?

Wat een ramp lijkt, blijkt vaak een kans.

Het is nu ook in deze periode het momentum om eens te bedenken wat nou de visie wordt, wat voor gemeente willen zijn, moeten we niet terug naar de basis, de basis wat moeten wel en niet meer gaan doen als gemeente om financieel op beide voeten en zelfstandig te kunnen staan, 

We moeten eerlijk zijn, er komen lastige beslissingen aan maar wij kijken uit naar de kadernota en begroting.

Ware woorden zijn niet mooi, mooie woorden zijn niet waar.

Motie vreemd aan de agenda RES en REP

Samen met verschillende partijen hebben wij een motie vreemd aan de agenda ingediend met als doel participatie met de RES en REP mogelijk te maken.

Motie is duidelijk, en eigenlijk als we in onze gemeente geen eens een trafo huisje kunnen neerzetten zonder veel ophef, dan ben zijn wij toch zeer benieuwd hoe het straks moet gaan met die energie-opwekking, dit is juist het momentum om inwoners te laten participeren. en we hebben de tijd om dat nog goed te doen voor onze inwoners mbt de deadline. Transparantie en inspraak.

Er zijn legio manieren om ook of om juist wel aan digitale participatie te doen, van offline van online, er zijn verschillende tools en verschillende inspiratie gidsen beschikbaar, hoe andere gemeenten die participatie oppakken de afgelopen weken/maanden, voor ons is het niet te begrijpen dat wij totaal dat het digitale participatie hier in de gemeente nog niet is opgestart.

Motie vreemd aan de agenda Ambachtstraat

Samen met de partijen SP en GL hebben wij een motie vreemd aan de agenda ingediend met als doel om nog eens goed met de raad te bespreken wat we willen wel en niet willen met de Ambachtstraat met betrekking op ontwikkelingen

De motie is een soort handrem.

We nog een gigantische woningbouwlocaties te kort, en we moeten doorpakken op deze locatie mbt woningbouw dat was de vorige eeuw het idee met het hele Larenstein idee bedrijven weg en woningbouw op de achtergebleven locaties, en er zijn wat mensen misschien in zijn slaap gevallen of totaal niet meer weten wat het idee was en is met de Ambachtstraat.

Geplaatst in Nieuws, Nieuws vanuit de fractie, Nieuws vanuit het Bestuur.