Gemeenteraadsvergadering juni

Op 25 juni en 30 juni (ivm uitloop) was er weer een gemeenteraadsvergadering. Ivm COVID-19 was de raadsvergadering digitaal.

Fractievoorzitter Erik den Hertog online raadsvergadering

Zie deze link (voor 25 juni) en deze link (voor 30 juni) om de gehele vergadering terug te zien.

Hier uitgelicht onze inbreng bij een paar agendapunten:

Ontwerp Regionale Energiestrategie en Concept Bod U16 (RES)

Stoppen, uithuilen en opnieuw beginnen. Dat zouden wij het liefst willen zien gebeuren met de RES en het hele klimaatakkoord, klimaatwet. Het is bekend dat wij niet de grootste fan zijn van het klimaatakkoord.

Ik zal hier niet heel het klimaatakkoord gaan behandelen op lokaal niveau. Zinloze gasverbod, subsidies op biomassa centrales. Of over cijfers terra watts, Sde subsidies,  enzo…..

Het gaat daar wel om, maar ook niet, voor ons ligt de RES met de bijbehorende spelregels en die spelregels zijn in onze ogen niet goed, alleen maar zon en wind voor energie opwekking, dus al die andere energie opwekking die worden ingediend, leuk interessant, maar vallen niet binnen de spelregels ..,

de Res is in onze visie een zeer ondemocratisch gedrocht en een technocratische exercitie.

Tot op heden is het een stuurgroep van wethouders met één trekker, een ambtelijke ondersteuningsgroep, soms maatschappelijke betrokkenheid van bijvoorbeeld milieufederaties. Er is ergens begin dit jaar een stakeholders bijeenkomst geweest in onze gemeente, waarvan op heden nog steeds geen verslag van is. Vraag aan de wethouder, wanneer komt dat verslag, wij hebben het ambtelijk nagevraagd na aanleiding van mededelingenblad 2 weken gelden, en toen was het nog niet klaar.

Maar die res stuurgroep:

Zij maken belangrijke keuzes voor potentiële locaties en methodes, zonder substantiële invloed van lokale volksvertegenwoordiging, nauwelijks loslopende burgers die om een mening worden gevraagd, laat staan mensen die ‘ertegen’ zijn. We hebben hier een raadswerkgroep die heeft geschreven geef negatieve geluiden niet te veel aandacht. Wij zijn blij dat er steeds meer kritiek komt en ook is.
Er is zelfs vandaag in de tweede kamer een motie besproken van een coalitie partij om voorlopig met die proeftuinen gasvrij te stoppen. Het kraakt en piept.

Net als veel andere bestuurlijke samenwerkingsverbanden past ook de RES niet in het huis van Thorbecke en maakt zij dat huis weer wat tochtiger.

Gemeenteraden die vervolgens nu instemmen met het concept bod, erkennen: opwekking is nodig en gebeurt met windmolens en zonneparken, want dat zijn gewoon domweg de spelregels.

Met dit besluit hier wordt Thorbeckes tochtgat gedicht.

Bilts Belang heeft niet de illusie dat er in de tussentijd nog serieus bij te sturen op het proces van de RES; met zout komen als het ei op is.
En het spijtige is dat het nu hier ter besluitvorming ligt, we hadden tot 1 oktober kunnen wachten, maar deze trein moet en zal doorgaan volgens sommige.

Motie of amendementen indienen of steunen?
Er is al bijvoorbeeld een gemeente is onze RES regio die al via amendement windenergie opwekking uitsluit.
Het is en wordt allemaal een rommeltje nu al, waar in ieder geval, inwoners thuis niks meer van begrijpen. 

Dus vandaar ons amendement, het concept bod wordt toch wel verstuurd wat we zitten in een regio. We nemen het ter kennisgeving aan, en gaan democratischer, de volgende fase in. Er was een mooie participatie plan en er komt ook een mooie participatie plan met inwoners, dus laten we vooral dat afwachten voordat we er ergens mee in stemmen.
En die sociale cohesie dat het hart van het energiebeleid moet zijn, vereist zorgvuldige besluitvorming en eigenlijk veel meer tijd op lokaal niveau. En niet zomaar instemmen met iets.

Instemmen met aangescherpt kader en Contour Ruimtelijk Economisch Programma U10 (REP)

Wij blijven sceptisch en kritisch tegenover U10, samenwerken in de regio verband steunen wij.
De u10 en daarmee de REP, is volgens ons net als een relatie, we hebben het (relatie met de regio), maar een huwelijk is het niet, en de REP voelt toch voor ons als huwelijksvoorwaarden en die zijn toch net niet echt iets waar wij in kunnen vinden.

De u10  wordt in onze ogen steeds meer een progressieve lobby club: 
Natuurinclusief bouwen
Sustainable Development Goals
Versterken van Duurzaamheid:

Zijn dingen die niet 1,2,3 in ons verkiezingsprogramma staan of ooit zullen gaan staan.
Wij hebben een amendement samen met de SGP gemaakt, dat we dit raadsvoorstel nu ter kennisgeving tot ons nemen, wij willen ons niet vastleggen, wij willen zelf straks hier afwegingen kunnen maken in onze eigen omgevingsvisie.  
Jammerlijk was er geen meerheid voor het amendement.

Participatie woningbouw

Doorpakken en vaart er inhouden. Er moet gebouwd voor leefbaarheid kleine kernen, maar ook gewoon omdat de bevolking in Nederland groeit. Bij elke kern moet volgens ons wat gebouwd worden.
Wij willen het ook echt een kans geven het participatieproces, en wij willen nu nog wat kaders meegeven, er zijn wat amendementen en motie met onze naam er al onder, maar dan willen wij het ook overdragen aan het college om het op te pakken maar dus ook zeker de vaart er in te houden.

motie en amendement waar wij aan meegewerkt hebben
amendement Vaststellen participatieniveau, vervolgproces en budget
Woningbouwopgave, SGP en Bilts Belang) 
motie woningzoekende betrekken in het participatieproces woningbouwopgave, D66, GL en Bilts Belang

Verlenen ontheffing ingezetenschap wethouder J.A.E. Landwehr

Voor ons weer geen probleem, wethouder zijn, is ook een onzeker beroep, en verhuizen naar een gemeente met een zwaard van Damocles boven je hoofd, begrijpen wij dat verhuizen niet iets is wat je snel doet. Verder willen wij hier niet nu functioneringsgesprek houden met dit raadsbesluit.  
In de ogen van Bilts Belang is de gemeentewet en dan nu artikel 36a misschien te verouderd in de tijdgeest van nu.

Geplaatst in Nieuws, Nieuws vanuit de fractie, Nieuws vanuit het Bestuur.