ANBI – gegevens

ANBI Gegevens Sedert 1 januari 2021 Bilts Belang een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)  hetgeen o.a. betekent, dat de contributie en donaties binnen de fiscale regels aftrekbaar zijn.

 

ANBI overzicht 2021

A.   Algemene gegevens

Naam ANBI:                        Vereniging Algemeen Belang Biltse Bevolking (ABBB)

Bekend onder de naam:     Bilts Belang

Datum van oprichting:        19-11-1997

KvK-nummer:                     40483659

RSIN / fiscaal nummer:      806366448

Inschrijf / postadres:          Groenekanseweg 86 (geen bezoek adres)

Postcode:                           3731 AJ

Plaats:                                De Bilt

Website:                             www.biltsbelang.nl

Emailadres:                        bestuur@biltsbelang.nl

 

B.   Bestuurssamenstelling

Voorzitter:

Mvr. P.F. Middleton – Heijlen

voorzitter@biltsbelang.nl

 

Secretaris:

Dhr. P.E. Middleton

secretaris@biltsbelang.nl

 

Penningmeester:

Dhr. M.L. Matse

penningmeester@biltsbelang.nl

 

C.   Doelstelling

De kwaliteit van leven voor de inwoners binnen de gemeente zo hoog mogelijk te houden met een sociaal liberale visie. Daarnaast staat voor een maatschappij, waarin burgers zelf verantwoordelijk zijn voor hun persoonlijk welzijn, maar waarin de overheid wél ondersteunt als de burger zichzelf niet kan redden. Bilts Belang wil een overheid die luistert naar alle burgers, ook naar de minderheden.

 

 

D.   Beleidsplan

Vereniging bestaat uit een 3 tot 4 koppig bestuur samengesteld door leden van de vereniging.

De bestuursleden voeren de werkzaamheden uit welke aan hun functie gebonden zijn. Daarnaast zal deze zich richten op:

  • Voorbereiden gemeenteraadsverkiezingen
  • Werven leden
  • Samenwerking met een andere partij zoeken

Door democratisch gekozen leden van de vereniging in de zin van de gemeenteraadsverkiezingen maken deel uit van de fractie “Bilts Belang” in de gemeenteraad van Gemeente De Bilt. De leden van de fractie voeren werkzaamheden uit welke een politiek kenmerk hebben.

 

E.   Beloningsbeleid

Bilts Belang kent nog aan bestuursleden, nog aan fractie leden een bezoldigd beloningssysteem. Fractieleden zullen voor werkzaamheden direct beloond worden vanuit de gemeente. (Bestuurs)leden kunnen enkel onkosten declareren welke gemaakt zijn ten behoeve van de vereniging.

 

F.   Activiteiten

 Bestuur:

  • Aanspreekpunt van de partij zijn
  • Ledenadministratie verwerken
  • Verslaglegging van bestuurs /ledenvergaderingen
  • Financiele inkomsten en uitgaven beheren en vastleggen

  Fractie:

  • Het bijwonen van diverse gemeentelijke informatie bijeenkomsten
  • Het bijwonen van bewoners en/of wijk vereniging bijeenkomsten
  • Het deelnemen aan commissie / raadsvergaderingen

 

 

G.   Financiele verantwoording

Cijfers over 2020:

GBK. NR.OMSCHRIJVINGDEBITCREDIT
....
4210KvK & mijndomein– € 69,00
4250Lief en leed€ 0,00
4261Campagne / reclame / advertentie– € 119,90
4270Bankkosten– € 114,00
4280Vergaderkosten€ 0,00
....
8005Contributie€ 645,00
8010Donaties€ 500,00
8015Bijdrage Fractieleden€ 600,00
8070Rente€ 1,04
....
Totaal:– € 302,90€ 1746,04
....
Resultaat: € 1443,14