Klachten meldpunt geopend

Heeft u een klacht over de ontwikkelingen in gemeente de Bilt, en wilt u deze aan ons melden? Er is nu een e-mailadres waarop u klachten kunt doorgeven: klachtenmeldpunt@biltsbelang.nl Wij zullen dan binnen de fractie van Bilts Belang proberen uw klachten aan de orde te stellen in de raadsvergadering.

Lees verder

61 Bomen op Larenstein gekapt!

Bij de vaststelling van het bedrijvenpark Larenstein werd een perceel gereserveerd voor een tankstation. Deze werd dus recent toegewezen aan de fa. De Rooy. Maar het college besloot onlangs om gratis grondruil toe te passen met een ander perceel.

Lees verder

Bilts Belang: bestaande coalitie in ivoren toren

Bilts Belang bereidt zich voor op de rol van oppositieleider, nu de bestaande coalitie niet bereid lijkt uit de ivoren toren af te dalen en haar macht te delen. Op woensdag 24 maart jl. in het WVT gebouw te Bilthoven stond tijdens de eerste bijeenkomst van Bilts Belang na gemeenteraadsverkiezingen één vraag centraal: Bilts Belang […]

Lees verder