Gemeenteraadsvergadering juni

Op 25 juni en 30 juni (ivm uitloop) was er weer een gemeenteraadsvergadering. Ivm COVID-19 was de raadsvergadering digitaal. Zie deze link (voor 25 juni) en deze link (voor 30 juni) om de gehele vergadering terug te zien. Hier uitgelicht onze inbreng bij een paar agendapunten: Ontwerp Regionale Energiestrategie en Concept Bod U16 (RES) Stoppen, uithuilen en […]

Lees verder

Gemeenteraadsvergadering Mei

Op 28 mei en 2 juni (ivm uitloop) was er weer een gemeenteraadsvergadering. Ivm COVID-19 was de raadsvergadering digitaal. Zie deze link (voor 28 mei) en deze link (voor 2 juni) om de gehele vergadering terug te zien. Hier uitgelicht onze inbreng bij een paar agendapunten Vaststellen begrotingswijziging in samenhang met Voorjaarsnota 2020 Wie op zijn tenen […]

Lees verder

Gemeenteraadsvergadering April

Op 23 april was de gemeenteraadsvergadering van april. Ivm COVID-19 was de raadsvergadering van maart te komen vervallen. Zie deze link om de gehele vergadering terug te zien.Hier uitgelicht onze inbreng van 1 agendapunt Startnotitie Water- en rioleringsplan en klimaatstrategie 2021-2025 Het is voor ons nu niet het momentum om nu al deze lastenverhoging voor inwoners in […]

Lees verder

Gemeenteraadsvergadering Februari

Op 20 februari was de gemeenteraadsvergadering van februari. Zie deze link om de gehele vergadering terug te zien. Duurzaamheidsagenda Voor ons zijn de ambities en de bijbehorende budgetten die in voorgelegde duurzaamheidsagenda veel te hoog, veel te hoog voor de financiële situatie waarin wij als gemeente nog steeds inzitten, en bij sommige plannen/ambities kun je volgens ons […]

Lees verder

Gemeenteraadsvergadering Woningbouw

Op 28 november was de gemeenteraadsvergadering Woningbouw.(Kijk hier alles terug)Bilts Belang heeft 1 amendement en 3 moties ingediend. Het amendement en 1 motie hebben een meerderheid gekregen. Betoog raad Bilts Belang heeft bij het aantreden van dit college gezegd: Bilts Belang zal dit college afrekenen op o.a. het aantal daadwerkelijke gerealiseerde nieuwe woning in de […]

Lees verder