Steun ons

Er zijn 3 manieren om ons te steunen.

1) Lid worden

2) Donateur of vriend worden

3) Vrijwilliger worden.

1) Het lidmaatschap bedraagt €30 per jaar en het gezinslidmaatschap €15 extra per persoon per jaar.

Leden kunnen actief  zijn  bij de vereniging. Zij kunnen een bestuurstaak op zich nemen, vrijwilligerswerk doen  of zich kandidaatstellen voor het raadslidmaatschap in overleg met de overige leden.

2) Van een donateur of vriend verwachten wij een minimale bijdrage van €10 per jaar. Uiteraard is dit vrijwillig, maar men kan geen rechten uitoefenen.

3) Vrijwilligerswerk kan alles inhouden wat te maken heeft met onze vereniging.

Banknr.:  NL 75 RBRB 09 18 96 49 46 t.n.v. Bilts Belang te De Bilt

Wij hebben een giftenreglement

Doneer makkelijk via deze knop

Lees meer over onze ANBI